Velkommen til Singsås museum og historielag


Far tå folk 2021
Far tå folk 2021 er nå å få på disse butikkene: Coop Prix Bjørgen, Nordli bokhandel Støren, Circle K Støren og Budal Samvirkelag. De som bor langt fra disse utsalgsstedene kan bestille bladet fra Terje Fagereng på tel: 476 48 748, eller på e-post terje.fagereng@gmail.com. Bladet koster kr 150,-. Sending pr. post kr 200,- inkludert frakt. Kan betales med Vipps #520609. Eldre årganger kan kjøpes for halv pris.

Innsamling av stedsnavn:
Singsås museum og historielag har fått støtte fra Språkrådet for å samle inn stedsnavn i Singsås.
Spørsmål om stedsnavninnsamlinga rettes til Harald Buseth e-post: harald.buseth@mail.com